Nghịch Lý Trong Cuộc Sống Ngày Nay


Việc Nghĩa-Bất Hạnh

  • Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những tòa building cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn. Ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. 
  • Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được lại ít hơn. Mua sắm nhiều hơn, nhưng thưởng thức lại kém đi. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình thì nhỏ bé hơn, có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ lại ít ỏi hơn. Album Ảnh