Sống Trọn Vẹn Từng Ngày

Chuyên mục "Lời Khuyên Bổ Ích"
Hãy cản thận với quả bóng dễ vỡ vì nó sẽ không trở lại như cũ nếu như lỡ đánh rơi
  - Bạn hãy tưởng tượng, cuộc đời cũng giống như trò chơi tung hứng. Trong tay Bạn là 5 quả bóng : Công việc, Gia Đình, Sức Khỏe, Bạn Bè và Tinh Thần. Khi tung chúng lên không trung, Bạn sẽ dễ dàng nhận ra " Công Việc" chỉ là quả bóng bằng cao su, bởi vì Nó sẽ được nẩy lên lại khi bị rơi xuống đất.Album Ảnh